Forventninger til dig som efterskoleelev

Vi forventer, at du, mens du går på efterskolen, er indforstået med nedenstående

  • Vi forbeholder os ret til at behandle eleverne forskelligt.
  • Euforiserende stoffer og spiritus er ikke tilladt på skolens område  (og til og fra skolen). Overtrædelse af dette vil som regel medføre  bortvisning.
  • Skolen er røgfri. (Også for E-cigaretter og snus)
  •  Eleven skal passe sit skolearbejde og sine praktiske opgaver. Hvis man ikke er aktiv og deltager i undervisningen og de praktiske opgaver på skolen, kan det medføre, at skolen afbryder samarbejdet med eleven.
  • Eleverne har mødepligt til timer, måltider, arbejdsopgaver og fællesarrangementer.
  • Besøg i andre huse er tilladt mellem kl. 10.00 og 22.00. Værelsesbesøg er tilladt under forudsætning af, at døren ikke er låst, og at begge beboere er indforstået med besøgene
  • Lærerne forbeholder sig ret til at modarbejde "isolation" eller "udelukkelse".
  • Det er ikke tilladt at gå i seng med hinanden og have anden seksuel samkvem
  • Mobning  tolereres ikke.
  • Man må ikke ophænge eller bære symboler af racistisk / diskriminerende art.

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning.

Se hvordan tidsplanen for en almindelig dag på efterskolen.

Læs hvad Design- & Idrætsefterskolen Skamling tænker om Et rummeligt fællesskab.

Læs også om efterskolens Værdigrundlag

Fold ud og se mere
Livets gang med fællesskab på Idrætsefterskole