Høj faglighed

Design- & Idrætsefterskolen Skamling har høje faglige ambitioner.
Vi udnytter alle de fordele, der gemmer sig i efterskoleformen, og undervisningen er ofte meget anderledes end det, man er vant til fra folkeskolen. Vi kan tilrettelægge undervisningen så den præcist passer til det hold elever, vi står med. Der er kun meget få bånd, der binder os. Og fantasien sætter ingen grænser...

Vi har ambitioner for alle, og derfor arbejder vi med niveaudeling på tværs af 8. og 9. klasse. Alle skal have en god undervisning og den rigtige undervisning – på det niveau, de er.

Derudover har vi en speciel, projektorienteret 10. klasse, der forbereder til fremtiden efter efterskoleopholdet.

Lærer af hjertet
Vi har nogle knalddygtige lærere, som brænder for at undervise. På Skamling er man lærer af hjertet!
Det betyder, at der ofte bliver tænkt nyt i jagten på at gøre skolen og undervisningen endnu bedre - til gavn og glæde for den enkelte elev. Lærere og elever er meget tætte på hinanden - ikke bare i timerne - vi er jo også sammen i fritiden. Det skaber en helt særlig nærhed og en gensidig respekt, som er meget befordrende for undervisningen.

Vi gør et stort nummer ud af at finde frem til den enkelte elevs særlige potentialer, men der bliver også taget hånd om de svage sider. Året igennem er der personlige samtaler lærere og elever imellem, og uddannelsesvejledningen er et evigt tilbagevendende tema.
Det er nemlig et særdelels vigtigt mål for os, at hver eneste elev bliver klogere på, hvad fremtiden - efter Skamling - skal bruges på.

Fold ud og se mere