Personlig udvikling

Den enkelte elevs personlige udvikling er det helt centrale på Design- & Idrætsefterskolen Skamling.
Og fordi vores elever møder os med hver sit unikke potentiale, er det naturligt for os at gå tæt på den enkelte. Man kan ikke gå og putte sig på vores efterskole. Alle bliver set og udfordret.

Det er ikke meningen, at alle skal ende med at være den bedste til alting, men det er vores ambition, at alle elever har udviklet sig maksimalt i løbet af deres efterskoleår.
Vi har både fokus på den boglige, den sociale, den individuelle, den kreative og den idrætslige udvikling.

Skoleformen i sig selv giver en masse. Man bliver udfordret af fællesskabet, men heldigvis også løftet op.
Og når du forlader os efter et år, er du ikke længere helt den samme.
Du er blevet klogere på dig selv, du kender spillereglerne i små og store fællesskaber, og du er parat til at gå videre i livet med en masse gode ting i rygsækken.

Mange siger, at »et efterskoleår svarer til 7 almindelige år.«
Oplevelsen er så intens, og dagene flyver afsted, men når det hele er slut, er de fleste heldigvis enige om, at deres efterskoleår på Skamling har været noget helt særligt.

"Den gamle mig var meget stille - Den nye mig ”kører” det hele." (elevcitat)

Fold ud og se mere