Hvad koster et efterskoleophold

Indmeldelsesgebyr kr. 3.300,-.

Indmeldelsesgebyret skal betales ved indmeldelsen. Beløbet indgår ikke i skolepengene og tilbagebetales ikke. Dog tilbagebetales halvdelen ved udmeldelse før 1./1. året, inden man starter. Hvis man skrives på venteliste, men ingen plads får, tilbagebetales 2500 kr.

For skoleåret 19/20 er indmeldelsesgebyret 3.400,- kr

Pris for efterskole ophold:

Et ophold på skolen koster for skoleåret 2018/2019 2.295,- kr. pr uge, skoleåret har 42 uger, i alt 96.390,-kr. Dette beløb dækker: fuldt ophold, undervisning og begge lejrskoler. Dertil kommer en egenbetaling på 3.000,- kr. for turene. Betalingsfrist herfor er 1. sept. 2018 til konto i Middelfart Sparekasse: 0759-3227004249. Husk at skrive elevnavn + skolerejse i bemærkningsfeltet. 

Tilskud til efterskole ophold:

Statsstøtte: Ifølge Finansloven for 2017 får alle elever mellem 592,- kr. og 1.229,- kr. pr. uge - afhængig af husstandens indkomstgrundlag i 2016. 

Støtten søges af skolen på elevens og forældrenes vegne. Egenbetaling: kan min. blive 1.066 kr. x 42 uger = 44.772,- kr. og kan max. blive  1.703 kr. x 42 uger = 71.526,- kr. 

Den præcise betalingsberegning kan udføres i prisberegneren på www.efterskole.dk.

Hvis man er enlig og/eller man har en meget lav indkomst, har man også mulighed for at søge ekstra individuel støtte. Kontakt da vores sekretær Birgitte Husted på tlf.: 75 57 40 26.

Fold ud og se mere