fbpx
Høretab Har du høretab, og vil du gerne på efterskole, tilbyder vi særlig tilrettelagt undervisning.

Høretab

Har du høretab, og vil du gerne på efterskole, så vil du på Skamling kunne møde andre med høretab, få tilbudt særlig tilrettelagt undervisning og blive inkluderet i efterskolelivet på helt lige vilkår med resten af elevholdet.

På Design- og Idrætsefterskolen Skamling er vores mål, at unge med høretab skal inkluderes i hverdagen, på linjerne og i undervisningen uden de problematikker eller udfordringer, som mange af de unge kender hjemmefra på folkeskolen.

ET EFTERSKOLELIV SOM ALLE ANDRE

Selvom du har et høretab, så skal du kunne være en del af hverdagen på efterskolen på lige fod med alle andre. Det kan du på Skamling. Her vil du få de samme tilbud og muligheder som resten af elevflokken, da vi har hjælpemidlerne og ressourcerne til at gøre det muligt.

Der er installeret teleslynge flere steder på skolen, hvor det er relevant: undervisningslokaler, spisesalen, samlingstrappen og i hallen. Derudover er der rigtig god akustik i rummene på skolen, som gør det nemmere at være i.

Vi har et stærkt høreteam på 4 lærere, som både er teknikere, vejledere og er uddannet indenfor høretabsområdet. Du har derfor, på efterskolen, altid mulighed for at få den rette hjælp. Samtidig er alle skolens medarbejdere rustet til og vidende om, hvad der kræves, når en elev har et høretab.

Læs historien om Katrine, der selv har et høretab og er tale-/høre-ansvarlig for eleverne med høretab!

På Skamling er vores mål, at elever med høretab bliver inkluderet i dagligdagen – og derfor bor hørende elever og elever med høretab sammen. I starten af året vil alle efterskolens elever få fortalt, hvordan de bruger udstyret, hvad det betyder at have et høretab, og hvordan vi alle hjælper hinanden.

EN GOD START PÅ DIN FREMTID

Det er vigtigt for os, at du får en tryg og god overlevering til din videregående uddannelse. Derfor har vi regelmæssige samtaler med alle vore elever i løbet af året, hvor vi fastlægger, hvad de gerne vil efter efterskolen. Samtidig har vi mulighed for at lave en personlig overlevering til elever med høretab, hvor vejlederen her på skolen vil tage med ud til det pågældende uddannelsessted.

TAG MED PÅ CAMP

Hvert år holder vi en camp for unge med høretab, der gerne vil opleve livet på en efterskole. Vores fokus på campen er efterskolelivet – med alt, hvad det indebærer! Her får du bl.a. mulighed for at følge de forskellige linjer, som vi tilbyder på skolen.

Du kan tilmelde dig campen her.

Jeg tror, det er en stor fordel for os, at vi går på en efterskole, der ved noget om høretab, og at en af lærerne har en tale-/hørepædagog-uddannelse. De er også rigtig gode til at sende os videre til specialister. Vi har for eksempel snakket med en høretekniker to gange inden for den sidste måned for at være sikker på, at vi har det rigtige udstyr, når vi skal læse videre efter sommerferien. Så vi kan nå at lære at bruge og kende det. Det er rigtig dejligt (elevcitat)

Se vores film om hverdagen med høretab på Skamling her:

Lad ikke dit høretab være en barriere for at tage på efterskole!

Kom og prøv Design- og Idrætsefterskolen Skamlings efterskolecamp og oplev, hvad vi kan gøre for dig som kommende efterskoleelev.

Læs mere her!

Find os på Instagram