fbpx
10. klasse FAGLIGHED, FÆLLESSKAB OG PERSONLIG UDVIKLING

10. klasse

ENVIS10N – FAGLIGHED OG PERSONLIG UDVIKLING

 

På Design- & Idrætsefterskolen Skamling ser vi ikke 10. klasse som en afslutning på folkeskolen – men snarere starten på en ungdomsuddannelse og det virkelige liv. Derfor har vi fokus på faglighed, fællesskab og personlig udvikling. Eleverne skal blive bevidste om egne kompetencer og udfordringer, således at de opnår selvindsigt og træffer de valg, der er mest hensigtsmæssige. I processen, hvor de selv skal vælge indhold indenfor en række fag, skal de udvikle evnen til både at se på, hvor deres styrker og svagheder ligger og træffe valg, der er med til at udvikle såvel deres styrker som svagheder. Der skabes motivation hos den enkelte elev, da de selv er med til at vælge, hvor deres fokus skal ligge, og hvilket niveau de skal være på.

 

HVAD VIL DU BRUGE DIN FREMTID PÅ?

Med særlige fagforløb sættes der i 10. klasse fokus på at spore eleverne ind på fremtidige uddannelsesveje samt den virkelighed, der møder dem efter efterskoleopholdet. På efterskolen er det særligt vigtigt for os, at den enkelte elev i samarbejde med os finder frem til særlige potentialer, og året igennem er der personlige samtaler lærere og elever imellem, ligesom uddannelsesvejledningen også er et vigtigt felt.

 

TRE VALGMULIGHEDER

I løbet af skoleåret er der sat ca. en uge af til at arbejde med en af følgende opgaver:

 

 • PEO: Her er der fokus på at komme i praktik hos et selvvalgt praktiksted. De erfaringer, der gøres under praktikken, bearbejdes efterfølgende i en praktisk opgave.

 

 • IBO: Her er der fokus på innovation i samarbejde med en virksomhed, organisation eller forening. Ud fra en problemstilling hos samarbejdspartneren arbejdes der i grupper med udvikling af gode idéer og mulige forbedringer for den samarbejdspartner, man har. Det hele afsluttes med en præsentation af det forløb, man har været i, hvor problemstilling og idéer formidles for lærere og samarbejdspartnere.

 

 • SSO: Her er der fokus på skriftlighed, og det der følger med, når man skal skrive en større skriftlig opgave. Hvis du overvejer en gymnasial uddannelse, er det godt at have styr på, hvordan en skriftlig opgave bygges op. Der arbejdes bl.a. med områder som problemstilling, kildekritisk analyse, begrebsafklaring, redegørelse og perspektiveringer. Den enkelte elev skal skrive en opgave, som afleveres og derefter bliver rettet igennem og vurderet.

 

Med udgangspunkt i de tre ovennævnte muligheder er det skolens ambition at klæde eleverne på, så de får de bedste forudsætninger for at opnå tro på egne evner, blive livsduelige og træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse.

 

 

OBLIGATORISKE FAG I 10. KLASSE

10. klasse går stadig til 10. klasses afgangsprøve, FP10, i dansk, matematik, engelsk. Udover dette er følgende obligatorisk fag for 10. klasse:

 

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Idræt
 • Morgenmotion
 • Trivselstime
 • HAY-time
 • Sangtime
 • Erhvers-/ og uddannelsesorientering

 

Eleverne kan vælge mellem et stort udvalg af valgfag – heriblandt tysk og fysik med afsluttende prøve. Som elev i 10. klasse skal du vælge to valgfag.

Hvert år i maj-juni måned afholder vi folkeskolens afgangsprøve og FS10 prøven, hvortil vi arbejder tæt sammen med alle de øvrige skoler i Kolding Kommune. Se vores karaktergennemsnit og vores overgangsfrekvens til anden uddannelse/beskæftigelse.

 

 

Find os på Instagram