fbpx

Priser

Hvad koster et efterskoleophold?

Indmeldelsesgebyr for skoleåret 2024/2025 er kr. 3.500,-.

Indmeldelsesgebyret skal betales ved indmeldelsen. Beløbet indgår ikke i skolepengene og tilbagebetales ikke. Dog tilbagebetales halvdelen ved udmeldelse 1 år, inden skolestart

Pris for efterskoleophold:

Et ophold på skolen koster for skoleåret 2024/2025 2.695,- kr. pr uge, skoleåret har 42 uger, i alt 113.190,-. Dette beløb dækker:

  • fuldt ophold
  • undervisning

Dertil kommer en egenbetaling på 4.000,- kr. for turene. Betalingsfrist herfor er 1. sept. 2024, som opkræves sammen med skolepengene.

 

Tilskud til efterskole ophold:

Statsstøtte: Ifølge Finansloven for 2023 får alle elever mellem 674,- kr. og 1.399,- kr. pr. uge – afhængig af husstandens indkomstgrundlag i 2022.

Støtten søges af skolen på elevens og forældrenes vegne. Egenbetaling: kan min. blive 1.296 kr. x 42 uger = 54.432,- kr. og kan max. blive 2.021 kr. x 42 uger = 84.882,- kr.

Den præcise betalingsberegning kan udføres i prisberegneren på www.efterskolerne.dk.

Hvis man er enlig, og/eller man har en meget lav indkomst, har man også mulighed for at søge ekstra individuel støtte. Kontakt da vores kontor på tlf.: 75 57 40 26.

Hvis eleven afbryder efterskoleopholdet, er udmeldingsgebyret for skoleåret 2024/2025: I alt kr. 5.400,-.

Ugeprisen for skoleåret 2024/2025 vil være kr. 2.695,-.

Find os på Instagram