fbpx
Vi forstår dit høretab Har man et høretab, møder man forståelse og afmystificering på Skamling

Elever med høretab møder forståelse på Skamling

Når man har et høretab, kan der opstå mange udfordringer – både fagligt og socialt. Katrine Brixen er tale-/høreansvarlig for eleverne med høretab, og hun har ikke svært ved at sætte sig ind i de udfordringer. Hun har nemlig selv et høretab og arbejder hver dag for at hjælpe eleverne med at finde balancen mellem at være en elev med høreudfordringer – og en efterskoleelev som alle andre.

Elever med høretab møder forståelse på Skamling

På Design- & Idrætsefterskolen går hvert år en håndfuld elever, der har et høretab. De bliver inkluderet i hverdagen, på linjerne og i undervisningen uden de problematikker eller udfordringer, som mange af de unge har kendt fra folkeskolen.

Det skyldes hele skolens håndtering af høretabsområdet. Og i høj grad også Katrine. Katrine har været ansat i lidt mere end 1,5 år. Hun underviser i dansk, kristendom, historie, idræt og linjefaget Håndbold – og så er hun tale-/høreansvarlig for skolens elever med høretab.  

En skoletid med udfordringer og misforståelser

Katrine har med sit eget høretab mødt nogle lidt anderledes skolemæssige udfordringer end de fleste. Sprogfagene var svære at følge med i, og de sociale sammenhænge var tit prægede af misforståelser. Skoletiden kan være besværlig for en teenager med høretab.

Da Katrine selv kom på høretabs-efterskole, gjorde det en kæmpe forskel for hende:

– ”Jeg mødte lærere, der ville hjælpe mig, og at møde andre med høretab var bare enormt godt for mig, for så stod jeg pludselig ikke alene med udfordringerne mere,” fortæller hun.

Balancen mellem hensyn og udstilling

At møde andre med høretab er ifølge Katrine noget af det allervigtigste for at hvile i sig selv og sit høretab. Derfor er hun også landet det helt rigtige sted på Skamling, hvor hun kan hjælpe eleverne med netop dét: 

– ”Min allervigtigste mission som høretabs-ansvarlig er at hjælpe eleverne med at finde en balance mellem at være en elev med høretab, der har brug for hensyn – og bare at være en helt almindelig efterskoleelev og teenager. Uden at blive hverken udstillet eller glemt,” lyder det fra hende.

Når først Katrine får åbnet op for snakken med de enkelte elever, kan de ofte selv mærke, hvor meget, de har brug for og lyst til at fokusere på høretabet over for de andre elever og omverdenen. 

Katrine går forrest

Katrine har god erfaring med at tage udgangspunkt i sig selv, når hun skal afmystificere høretabet og give andre mod på at åbne op, fortæller hun:

– ”Jeg startede med selv at stille mig op foran hele skolen og fortælle om mine behov. At det var læreren, der skulle tages særlige hensyn til – og som satte krav om, at alle skal bruge hjælpemidlerne i klasselokalet – tog lidt af presset fra eleverne med høretab. Og dét gjorde faktisk, at de efterfølgende af sig selv fik lyst til at dele deres udfordringer med resten af klassen og skolen.”

En af de elever er Simon. På grund af sit høretab bruger han høreapparat på begge ører og er derfor også afhængig af, at hjælpemidlerne på efterskolen bliver brugt. Og det spiller Katrine en stor rolle i:

– ”Hun er en god lærer, og hun sørger for, at alle bruger mikrofonerne – hver gang. Fordi hun også selv er afhængig af dem, er der ikke en eneste gang, hvor det glipper, ligesom man ellers godt kan opleve i andre sammenhænge,” fortæller Simon.

På Simons folkeskole havde de heldigvis rigtig godt styr på teknikken og udstyret, så det var vigtigt for ham og hans forældre, at de valgte en efterskole, hvor behovene også blev imødekommet. Og det var netop derfor, han landede på Skamling. Hans forældre havde hørt, at dér havde de både hjælpemidlerne, forstand på at bruge det og et fællesskab omkring høretab:

– ”Her på Skamling tænker jeg altid; ”Det går jo nok, for jeg er omringet af andre, der er i samme båd”. Skamling er gode til at tage imod høretabselever. De har meget fokus på dig og gør meget for, at du skal føle dig tilpas – for det her er jo dit hjem,” slutter han.

En solstrålehistorie

Jan Laugesen, som er forstander på Design- & Idrætsefterskolen Skamling, kan næsten ikke få armene ned over, at de har fundet Katrine, og Katrine har fundet dem. Hun vil nemlig fuldstændig det samme som skolen på høretabsområdet.

At have en ekspert på området er både værdifuldt for eleverne, for skolen og for Katrine. Og så er det bare en god historie:

– ”Katrine har haft kæmpe udfordringer, ikke mindst i sin skoletid. Men hun vil noget i sit liv. Det gør hende til et forbillede for mange unge med høretab. De kan se, at man kan meget, hvis man udnytter hjælpemidlerne og kæmper for det.”

Katrine er helt enig i, at hun på Skamling har fundet sit match. Hun kan relatere til eleverne og har været glad for at møde hver og en. Hun er landet det helt rette sted, hvis man spørger hende:

– ”Det er en broget flok af elever, men det gør bare, at de alle kan give hinanden noget forskelligt. Jeg brænder for at give dem en god efterskoleoplevelse med deres høretab, ligesom jeg selv har haft. Og så er det bare stort at få lov til at arbejde med noget, der er så vigtig en del af mig selv.

Det sker

Bisserne på Skamling

Bisserne på Skamling

Her på Design- & Idrætsefterskolen Skamling huserer to særlige personer. De er ikke lærere, men de hjælper lærerne. De er ikke elever, men de har næsten lige været det. Det er bisserne. ”Brobisserne” kunne man måske fristes til at kalde dem – for de bygger nemlig bro mellem elever og lærere. Mød bisserne Kirstine og Jan.

Læs mere >